Hendrik Jan Wolter (1873-1952)

RKD STUDIES

1.4 Toelichting op de catalogus

Het oeuvre van Hendrik Jan Wolter leent zich niet goed voor een chronologische indeling. Zijn werk is grotendeels ongedateerd en kent een grote variatie aan stijlen die hij gedurende zijn hele carrière hanteert. Het dateren aan de hand van deze stijlen is dus niet eenvoudig. Er is voor gekozen om het oeuvre topografisch in te delen en voor zover mogelijk binnen die indeling de chronologie aan te houden. De indeling is naar land en plaats; in bijna alle gevallen kon de locatie worden vastgesteld. Daarnaast bestaat het oeuvre uit ruim 80 werken die niet tot het genre van de topografie behoren: portret, figuur, genre, marine, strand en duin sluiten de gelederen. Alle werken van Wolter die in deze RKD Study zijn opgenomen, zijn met hun uitgebreidere beschrijvingen ook terug te vinden in RKD Explore.

Het auteursrecht voor de werken van Hendrik Jan Wolter berust bij de Stichting Vrienden van de schilder Hendrik Jan Wolter.


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree