Hendrik Jan Wolter (1873-1952)

RKD STUDIES

1. Leven en werk

Hendrik Jan Wolter was in zijn tijd een gewaardeerd kunstenaar, die zich bovendien in de jaren ‘20 van de twintigste eeuw ontwikkelde tot een belangrijke actor in het Nederlandse kunstenaarsmilieu. Zo was hij onder andere hoogleraar aan de Amsterdamse Rijksakademie en nam hij deel aan verscheidene besturen en comités. Er bestaan drie omvangrijke publicaties over het leven en het werk van Hendrik Jan Wolter, die voor deze catalogus van belang zijn geweest. De eerste publicatie verscheen in 1925, na Wolters benoeming als hoogleraar, geschreven door R.W.P. de Vries jr. Dit artikel biedt een overzicht van de vroege carrière van de schilder. De andere twee publicaties over het leven en het werk van Wolter verschenen ruim na zijn overlijden. In 1992 schreef verzamelaar en liefhebber Klaas de Poel, Hendrik Jan Wolter. Schilder van licht en kleur, waarin aan de hand van Wolters biografie een inzicht in zijn oeuvre wordt gegeven. Maarten Jager schreef samen met Renske van der Linde in 2010 Op reis met Hendrik Jan Wolter, een uitgebreide tentoonstellingscatalogus van de gelijknamige expositie in Museum Flehite in Amersfoort. Zoals de titel doet vermoeden, staat Wolter als reizend kunstenaar centraal in deze publicatie.

Het oeuvre van Hendrik Jan Wolter wordt gekenmerkt door de vele binnen- en buitenlandse haven-, stads- en dorpsgezichten. Hoewel veel van Wolters werk ongedateerd is, is de afgebeelde plaats vaak te herleiden. Daarom is er voor deze catalogus gekozen voor een topografische indeling, met uitzondering van zijn genreschilderijen. De topografische indeling vloeit deels ook voort uit het reeds gedane werk door Maarten Jager. Door werken met hetzelfde onderwerp met elkaar te vergelijken en zijn ongedateerde schilderijen te koppelen aan verschillende reisdata, is er gepoogd verschillende werken scherper te dateren.

Naast een overzicht van Wolters geschilderde werk, zijn in deze publicatie ook een biografie, een beschrijving van zijn artistieke ontwikkeling en een bespreking van zijn karakterisering als reizend kunstenaar opgenomen.

Omslag afbeelding
Hendrik Jan Wolter
Portrait of Hendrik Jan Wolter (1873-1952), dated 1920
board, oil paint 45 x 35 cm
lower left : H.J. Wolter / 1920
Amersfoort, Museum Flehite


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree